Browse wiki

Jump to: navigation, search
HCA 30/225 StGeo Item 19r
First transcribed 12 January 2016  +
First transcriber Colin Greenstreet  +
Folio 19  +
Language Dutch,  +
Parent volume HCA 30/225  +
Side Recto  +
Status Uploaded image - DUTCH; transcribed on 12/01/2016; requires Dutch input & translation  +
Transcription Ick Jan Martensdorp van hamborg, Schipper Ick Jan Martensdorp van hamborg, Schipper naest Godt van maynen Schepe genamt<br /> San Joris als nu teer tydt ghereet liggende voor Cadix om metten eersten goeden<br /> vvimt (die Godt verlenen sal) te saylen na [?Oostonis] al vvaer mijn rechte ontladinge zyn sal<br /> oorconde ende kenne datie ontfangen hennbe onnder den overloop van mije voorsz Schip van v<br /> Nicolas Carasco Dias te vveten neegen vijftig stucks silvers groot y [?XXX]<br /> Inbarrotoonnes pinias y [?oos] [?pampier] [?XXt] [?XXX] [?silvers] van [?Buyten] [?Tadinos] [?merch]<br /> y [?nooges][?fXXXXX] [?sppnengendert] [?Xrey] y [?twintiye] marchs y drey y [?salffpyd] [?silber]<br /> door [?rorcht] y [Risco van E. Pablos cubrisse tot brugge<br /> al drooge ende vvel gecoditionert, ende gemaret met dit voorstande mare, al het vvelke ic belove te<br /> Ileveren (indien may Godt beauden reyse verleent) met mijn voorsz Schip tot oor [?tenos]<br /> voorsz aen den eersamen G. Pablos cubrisse<br /> oft aen zijnen Factuer, oft ghedeputerde, mits my betalende voor mijn vracht van dit voorsz goet<br /> [?avis] [?ten] [?comderts] [?soggs] a 1 [?XXXXX] ende de averije nar der vsantie vander zee.<br /> ende om dit te voldoen dat voorsz is so verbinde ic my seluen ende alle mijn goet ende mijn voorsz<br /> Schip met alle zijm tobehoeren. In kennisse der vvaerhayt so henne ick drije conosse menten hier af<br /> ondertje kent met mayne name, oft mayñe Screyvent van maynen vveghen al van eender inhaut, het<br /> eene voldan, de ander van geendet vverden, gheschreuen in Cadiz on den 30{?s] dach<br /> September anno. 1652<br /> [?dr] [?yr] [?wainst] [?XXs] [?eees] [?XXX] [?XXXaut] Jan Martensdorp [SIGNATURE, BOTTOM RH SIDE] '''EA''' [LH MARGIN] [FIRST MARKE, LH MARGIN] 52 [?rxs] [SECOND MARKE, LH MARGIN] 3 [?rxs] [?w] PAMPIER 1 [horizontal line] [?sonder] [?XX] 3 [?rzs]<br /> [?XXXXXXX] [SUBTOTAL] 59 [?rxs] [wevgis] [?XXXXX] [?323] m. [?Cos] 3 1/2 [?XD]is] [?XXXXX] [?323] m. [?Cos] 3 1/2 [?XD]  +
Transcription image [[File:IMG_122_11_7789.JPG|thumbnail|800px|none|link=Special:TranscriptionInterface/IMG_122_11_7789.JPG|[[:HCA 30/225|HCA 30/225]] f.19r: Right click on image for full size image in separate window  +
Has queryThis property is a special property in this wiki. HCA 30/225 StGeo Item 19r + , HCA 30/225 StGeo Item 19r + , HCA 30/225 StGeo Item 19r + , HCA 30/225 StGeo Item 19r + , HCA 30/225 StGeo Item 19r + , HCA 30/225 StGeo Item 19r + , HCA 30/225 StGeo Item 19r +
Categories Pages  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 30 August 2018 16:47:20  +
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.